การ ออกแบบ กราฟิก

หลัก การ ออกแบบ กราฟิก เบื้องต้น ฉบับมือใหม่เข้าใจได้ง่าย 

หลัก การ ออกแบบ กราฟิก เบื้องต้น ฉบับมือใหม่เข้าใจได้ง่าย 

การ ออกแบบ กราฟิก

ก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่า การออกแบบกราฟิก คือ การออกแบบงานผ่านรูปภาพและตัวอักษร เพื่อให้กราฟิกดังกล่าวสามารถส่งสารที่ต้องการจะสื่อไปยังผู้รับได้ ซึ่งจะมีการสร้างสรรค์ลักษณะองค์ประกอบของงานตามหลักการทฤษฎี เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง นอกจากนี้ การ ออกแบบ กราฟิก มักจะมีดีไซน์ที่สวยงามและแปลกใหม่ เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้คนได้มากขึ้น 

หลัก การ ออกแบบ กราฟิก ให้งานมีคุณภาพ และดูน่าสนใจ

การ ออกแบบ กราฟิก

การจะทำอะไรก็ตามแต่ จำเป็นที่จะต้องใช้หลักการในการลงมือทำ เช่นเดียวกับงานกราฟิก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่ง ก่อนจะเข้าสู่ ขั้นตอนการออกแบบกราฟิก ก็จำเป็นที่จะต้องวางแผน เพราะการที่งานแต่ละชิ้นจะมีคุณภาพได้ก็ล้วนต้องพึ่งหลักการหรือแนวคิด เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้ตอบโจทย์กับความต้องการ สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้แนวทางใน การออกแบบ กราฟิก ให้สมบูรณ์ บทความนี้ขอแนะนำหลัก การออกแบบกราฟิกเบื้องต้น ที่ควรคำนึงถึงดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ในการออกแบบ

การ ออกแบบ กราฟิก

สิ่งแรกที่ผู้ออกแบบควรจะรู้ นอกจาก การออกแบบกราฟิก มีกี่ประเภท จะต้องรู้ด้วยว่าจุดประสงค์ของการออกแบบคืออะไร โดยให้พิจารณาดูว่าผลงานที่จะออกแบบนั้นจะสร้างขึ้นเพื่ออะไร นำไปใช้ประโยชน์อย่างไร และกลุ่มเป้าหมายคือใคร เมื่อทราบรายละเอียดดังกล่าวแล้วจะทำให้ทุกอย่างเริ่มชัดและมองเห็นทิศทางมากขึ้น คราวนี้ก็จะช่วยให้นักออกแบบ สามารถผลิตผลงานได้ตรงตามความต้องการได้มากขึ้น

องค์ประกอบในการออกแบบ

การ ออกแบบ กราฟิก

เมื่อพูดถึง องค์ประกอบการออกแบบกราฟิก หลัก ๆ แล้วก็คงหนีไม่พ้นจุด เส้น รูปทรง และทิศทาง สำหรับจุดนั้นถือเป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่สำคัญมากที่สุดในการออกแบบ ส่วนเส้นเกิดจากการรวมตัวกันของจุด นับเป็นโครงสร้างพื้นฐานของทุกสิ่งอย่าง ส่วนรูปทรงจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างหลากหลาย และทิศทางจะทำให้เห็นการนำเสนองานกราฟิกได้อย่างชัดเจน 

การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ

การ ออกแบบ กราฟิก

การออกแบบกราฟิกจำเป็นจะต้องอาศัยการจัดองค์ประกอบทางศิลปะเข้ามาช่วย เพื่อให้ภาพรวมของงานดูไม่น้อยหรือมากจนเกินไป โดยจะต้องมีความสมดุลกัน ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบกราฟิกโบชัวร์ หรืองานออกแบบประเภทใดก็แล้วแต่ การจัดวางควรจะดูเหมาะสมและลงตัว นอกจากนี้ควรมีจุดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามองค์ประกอบโดยรวมจะต้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด 

ประโยชน์ของการ ออกแบบ กราฟิก ที่หลายคนอาจยังไม่รู้

การ ออกแบบ กราฟิก

บางคนอาจยังไม่เข้าใจว่า การออกแบบกราฟิกคืออะไร จริง ๆ แล้วงานกราฟิกที่ถูกสร้างขึ้นนั้นไม่ได้เน้นนำเสนอความสวยงามเท่านั้น แต่การออกแบบกราฟิกสามารถบอกเล่าเรื่องราวหรือรายละเอียดต่าง ๆ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และสามารถแสดงลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นอกจากนี้ การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ ยังสามารถโน้มน้าวหรือชักจูงคนได้ด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับสาร เพราะสามารถทราบข่าวสาร คำแนะนำ ข้อปฏิบัติ และรายละเอียดอื่น ๆ อีกมากมาย

บทความอื่นๆ: