ปรับขนาดรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoshop โดยไม่ทำให้ความละเอียดของรูปภาพเสีย

ปรับขนาดรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoshop โดยไม่ทำให้ความละเอียดของรูปภาพเสีย

ปรับขนาดรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoshop โดยไม่ทำให้ความละเอียดของรูปภาพเสีย

ปรับขนาดรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoshop โดยไม่ทำให้ความละเอียดของรูปภาพเสีย
วิธีการปรับขนาดรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoshop โดยไม่ทำให้ความละเอียดของรูปภาพเสีย

ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับขนาดรูปภาพในโปรแกรม Photoshop ถือเป็นทักษะพื้นฐานที่นักออกแบบ หรือช่างภาพทุกคนควรรู้ เพราะก่อนที่คุณจะทำการอัปโหลดรูปภาพไปยังเว็บไซต์ หรือเตรียมสั่งพิมพ์ สิ่งสำคัญคือ คุณต้องรู้จักกำหนดขนาดของรูปภาพที่ถูกต้อง ซึ่งสมัยนี้ถือว่าโชคดีอย่างมากที่ Photoshop โปรแกรมแต่งรูปที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกมีเครื่องมือมากมายที่สามารถช่วยทำให้รูปภาพของคุณมีขนาดภาพที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งบทความนี้จะพาคุณไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับขนาดรูป Photoshop พร้อมอธิบายวิธีการที่จะช่วยให้คุณจัดการทำขนาดรูปภาพได้ง่าย ๆ

วิธีการปรับขนาดรูปภาพในโปรแกรม Photoshop เพื่อให้ได้ขนาดรูปภาพที่เหมาะสม

วิธีการที่นักออกแบบ หรือช่างภาพหลายคนเลือกใช้ในการปรับขนาดรูปภาพใน Photoshop คือ การปรับขนาดภาพที่เหมาะสมด้วยเครื่องมือภายใต้คำสั่ง Image > Image Size ในแถบเมนู แต่ก่อนที่จะเริ่มปรับขนาดภาพ คุณควรทราบก่อนว่าคุณต้องการรูปภาพที่มีขนาดเท่าไร เช่น Width/Height ของรูปภาพ เมื่อคุณปรับขนาดภาพแล้ว คุณอาจสังเกตเห็นว่าความละเอียดของรูปภาพนั้นลดลง ซึ่งหมายความว่าการปรับขนาดภาพมีความเกี่ยวข้องกันกับความละเอียดในรูปภาพ และเมื่อเริ่มพูดถึงความละเอียดของรูปภาพ หลายคนมักเกิดความสับสนในแง่ของความหนาแน่นของพิกเซล ซึ่งใน Photoshop จะแสดงเป็น ppi (พิกเซลต่อนิ้ว)

ความละเอียดของภาพใน Photoshop

วิธีการปรับขนาดรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoshop โดยไม่ทำให้ความละเอียดของรูปภาพเสีย

ความจริงแล้วคุณภาพรูปภาพที่สำบูรณ์แบบใน Photoshop นั้นจะขึ้นอยู่กับความละเอียดของภาพที่ต้องมีความสัมพันธ์กับขนาดของภาพ นั่นหมายความว่า ความละเอียดภาพที่สูงจะทำให้รูปภาพมีความคมชัดขึ้น เมื่อขนาดของรูปภาพเพิ่มขึ้น ppi สัมพัทธ์จะลดลง นี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการพิมพ์ โดยที่ ppi จะกำหนดจำนวนจุดที่ใช้หมึกต่อนิ้ว (มักเรียกว่า dpi) 

ยกตัวอย่างเช่น รูปภาพขนาด 1 นิ้วคูณ 1 นิ้วที่มีความละเอียด 100 ppi หากเพิ่มขนาดของรูปภาพนี้เป็น 10 นิ้วคูณ 10 นิ้ว จะทำให้ ppi ลดลงเหลือ 10 หากใช้รูปภาพขนาดนี้ต่อไป รูปภาพจะมีพิกเซลเพียง 10 พิกเซลต่อนิ้ว และจะมีลักษณะเป็นพิกเซลและมีขอบหยัก ที่สำคัญคุณสามารถสร้างภาพให้เล็กลงได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ แต่คุณจะประสบปัญหาเมื่อต้องการทำให้ภาพใหญ่ขึ้น

หากคุณจะส่งภาพไปพิมพ์ เราขอแนะนำให้ใช้ dpi 300 ถึงแม้ว่าจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของภาพและขนาดที่คุณจะพิมพ์ แต่รูปภาพ 300dpi เหมาะสำหรับหน้า A4 และคุณสามารถใช้ dpi ที่ต่ำกว่านี้ได้สำหรับป้ายโฆษณา เนื่องจากผู้คนจะดูจากที่ไกลออกไป

สำหรับรูปภาพดิจิทัล ตัวเลขที่สำคัญที่สุดคือจำนวนพิกเซลในภาพมากกว่าความหนาแน่น ไม่ว่าความหนาแน่นของพิกเซลจะเป็นอย่างไรก็ตาม รูปภาพขนาด 500px คูณ 500px จะเป็น 500px คูณ 500px เสมอ

อย่างไรก็ตามคุณจะสังเกตเห็นว่าการเปลี่ยนความสูง ความกว้าง หรือความละเอียดของรูปภาพ จะเป็นการเปลี่ยน 2 ค่าตามสัดส่วน แต่จำนวนพิกเซลทั้งหมดในรูปภาพจะไม่เปลี่ยนแปลง หากคุณจะเตรียมการพิมพ์ ให้ใส่ความละเอียดที่ต้องการลงในช่องตัวเลข ความกว้างและความสูงที่ได้จะแสดงขนาดสูงสุดที่รูปภาพของคุณสามารถใช้ได้